Har läst en bok som gjorde mig sugen på att konvertera till judendomen. Eller nej, inte riktigt. Men blev åtminstone inspirerad av den judiska synen på sabbat.

I ”Sabbath” beskriver rabbinen Abraham Josua Heschel storheten, skönheten och djupet i sabbaten – högtiden som inleds vid solnedgången varje fredag och avslutas ett dygn senare. Det är en tid som helgas åt det eviga – en tid då ambition, prestation och självförverkligande får vila. Inget arbete eller konsumtion är tillåten, inga sociala medier eller annan distraktion ska splittra uppmärksamheten. Det är inte heller okej att sura på sabbaten. Nej då ska man tänka på det som, trots allt, är fint och gott och vackert. Och så ska man umgås med varandra och påminna sig om att var och en är skapad till Guds avbild.

Visst låter det något som vi alla skulle behöva?

Jag har gjort några försök att få till en sabbatsliknande rutin i mitt liv, men har misslyckats varje gång. Jag skulle nog behöva ett sammanhang att ingå i, en grupp som firar sabbat tillsammans. Kanske någon som är sugen?