Ruya Setto kan bli den första kvinnliga prästen från Irak. Men vägen mot predikstolen har varit tuff. Som åttaåring flydde hon krigets Irak och kom till ett kallt Sverige där kyrkan blev hennes oas och tanken på att bli präst började gro. Jag träffade henne för ett samtal om barndomstrauman, kvinnoprästmotstånd och Barbidockor. Här finns intervjun.