”Lycklig är den människa för vilken mycket är heligt”

Verner von Heidenstam.