Är det tröttsamt att klaga på det myckna telefonanvändandet bland nutidens folk? Kanske. Men jag kan inte låta bli.

Satt på café. Vid bordet bredvid sitter fyra personer som har gått dit för att fika tillsammans. Men ingen pratar, INGEN. Alla stirrar ner i varsin skärm.

Greta Thurfjell i DN:

”Jag har alltid försvarat internet mot reaktionära verklighetsivrare, framhävt chattens storhet som umgängesform, men till och med jag tvivlar på att en människa av kött och blod kan uppnå verklig lycka i sin telefon”