Dagen förkortas.

November gråter gråhet

in i ditt hjärta

-Gunnel Vallquist.