Jag skriver en recension om en bok som heter ”När själen gå i exil”. Den är så full av klokskap och klockrena formuleringar att jag måste dela med mig av ett stycke:

”När samtiden intalar oss att allt kan prissättas och konkurrensutsättas, att värde är det samma som nytta och behov det samma som begär, att livet är en marknadsplats där de enda roller vi kan inta är de som konsumenter och varor, behöver vi platser – fysiska, mentala och sociala – där ett liturgiskt och existentiellt språk kan odlas och förnyas. Människan behöver, nu som alltid, redskap för att uttrycka sin innersta identitet och längtan och ett språk för att gestalta och dela sina mest grundläggande livsfrågor. Utan ett sådant språk blir vi främlingar, inte bara för varandra och för världen, utan också för oss själva”