På Bjärkas höstmöte fick sociologen Roland Paulsen frågan om man bör försöka förändra orättvisor utanför eller innanför systemet. Kopplat till arbete, bör man vara kvar på en arbetsplats med missförhållande för att försöka påverka inifrån? Paulsen gav ett spot on-svar:

”Risken är att man påverkas längs vägen. Rätt som det är sitter man i toppen av företaget och säger ”det är komplext” kring problem man tidigare såg.”