Jag läser Alva Dahls biografi över Gunnel Vallquist inför en intervju. Gunnel alltså, vilken kvinna! Redan på första sidan finner jag ord att både vila och fördjupas i:

”Att slå rot är kanske det viktigaste och samtidigt det mest förbisedda av alla människans andliga behov. Det är också ett av de svåraste att definiera. En människa har en rot när hon äger verklig, aktiv och naturlig livsgemenskap med ett kollektiv som värnar om vissa skatter ur det förflutna och vissa aningar om framtiden.”