I vår tid är vi närmast besatta vid nyttan, så till den grad att vi till och med instrumentaliserar andra människor – tänker på vad vi ska ha dem till, om de tjänar något syfte, om de kan ge oss något.

Och så är vi besatta vid synlighet. Gör saker för att andra ska se oss, bekräfta vår existens och värde.

Av en slump kom jag över en dikt av 1600-tals poeten Angelus Silesius som talar om detta, men ger ett annat perspektiv:

Rosen saknar varför

Den blommar därför att den blommar

Den aktar inte på sig själv

Frågar ej om man ser den