Under mina frikyrkliga tonår hade jag en ungdomsledare som uppmuntrade oss att ställa frågan ”Hur har du det med Gud?” som ett sätt att avdramatisera gudsrelationen, göra den naturlig. Hur går det i skolan? Och med idrotten? Och hur har du det med Gud?

Intentionen var god, men frågan gjorde mig alltid obekväm. Som att stoppa in en termometer i sitt inre och försöka avläsa sin andliga status. Det blev ängsligt. Och prestationsinriktat, som om allt var upp till mig.

Jag har slutat utvärdera hur jag har det med Gud. Inspirerad av Ignatius av Loyola är min ambition att söka och finna Gud i allt. Det handlar inte om att uppnå ett visst känsloläge, utan om att vara uppmärksam på när Gud ger sig till känna. Det kan vara i ett samtal eller musikstycke, i en svag viskning i ens inre eller i ett kraftfullt profetiskt ord.

Gud finns överallt. Det gäller bara att se det.