Här kommer ett råd:

Bli volontär. Ge av din tid, kräv ingen ersättning. Gör något för andra bara för att det är kul och bra. Det du får i gengäld är en djup känsla av meningsfullhet. Och kanske rentav lycka.